valgforsamling

Ved valgforsamlingen i Pedersborg 15/9 valgte de fremmødte 23 kirkegængere følgende til det nye menighedsråd:

Genvalg til: Henriette Hansen, Ulrik Vestergaard, Jørgen-Erik Larsen og Morten Vibe Hansen.

Nye i menighedsrådet bliver Kirsten Tranholm, Rasmus Axelsen og Poul Jegbjerg.

Stedfortrædere: Michael Fuglsang, Laura Hansen, Gro Holme, og Bent Jespersen

 

Bromme Menighedsråd:
På en valgforsamling den 15. september 2020 blev der valgt fem medlemmer af Bromme menighedsråd og to stedfortrædere.
De valgte medlemmer er:
Torben Funck,
Inger Lise Niemann,
Mark Mygind Matthiesen,
Sabina Lilienthal Heitmann Andersson og
Jette Hvidtfeldt.
Som stedfortrædere valgtes:
Inger Hansen og
Lars Rugaard.
Bromme Menighedsråd har fem medlemmer, og de vælges for de kommende fire år fra kirkeårets begyndelse (29. november 2020).


Der er mulighed for et afstemningsvalg efter reglerne i Kirkeministeriets cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd (CIR1H nr. 9014 af 10/01/2020).
Afstemningsvalg udløses, hvis der indgives en kandidatliste til valgbestyrelsen senest den 13. oktober 2020. Listen skal udarbejdes på den formular, Kirkeministeriet har godkendt, og som kan downloades på ministeriets webside (www.km.dk).
Listen skal have fem stillere, der alle har stemmeret i sognet.
Kandidatlister skal afleveres senest den 13. oktober 2020 kl. 20.00 til:
Lars Rugaard, Munke Bjergbyvej 26, 4190 Munke Bjergby
eller
Inger Lise Niemann, Anagervej 1, 4190 Munke Bjergby.
Evt. spørgsmål henvises til Lars Rugaard, 2019 3055.
Bromme, den 16. september 2020
På valgbestyrelsens vegne
Lars Rugaard, formand.

 

Kandidatlister til Pedersborg menighedsråd indleveres til Morten Vibe Hansen, Rustkammervej 70, 4180 Sorø