Valg til menighedsråd -Orienteringsmøde 9/6

Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati?

Orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde afholdes i sognegården i Pedersborg tirsdag 9/6 kl 19.00.

Se mere om hvem gør hvad her

Valg til menighedsråd 2020 – efter orienteringsmødet 9/6 mødes vi den 15. september kl. 19.00 til valgforsamlingen.
På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning. Valgformen ligner umiddelbart det, man mange steder førhen har gjort på de offentlige opstillingsmøder. Det nye er, at der ikke alene opstilles kandidater, men de vælges på dagen for valgforsamlingen.