Søndagshilsen Trinitas søndag

Trinitatis (fejringen af treenigheden)

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

 

Hvordan skulle det gå Nikodemus?

”Nikodemus var medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: »Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.« Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Nikodemus sagde til ham: »Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?« Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden.« Nikodemus spurgte ham: »Hvordan kan det gå til?« Jesus svarede: »Du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig: Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd.”

Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 3, vers 1-11

Ånden virkede alligevel i dem
Bare rolig: Fortællingen om Nikodemus ender godt. Det lyder ellers som om den sympatiske mand blokerede for Jesu undervisning. Som om han udelukkede sig selv fra en plads i Guds rige. Nikodemus tilhørte farisæerpartiet, der forfulgte Jesus. I deres fastlåste holdning lukkede de af for ånden, og uden genfødelse ved Ånden kan ingen se Guds rige. Nikodemus havde de bedste hensigter, men hvordan skulle det gå ham?
Svaret kan man se i Pedersborg kirkes altertavle. I det store midterfelt er Nikodemus med til at tage Jesu lig ned af korset, og i billedseriens næstsidste billede er det blandt andet Nikodemus, som ligger Jesus i graven. Nikodemus havde store mængder salve med. Der var omkring 50 kg, som de smurte Jesus ind i, inden de viklede liget ind i tøjstykker. Efter korsfæstelsen havde Nikodemus altså valgt side. Han havde haft svært ved at forstå det med ånden, men Guds Ånd virkede i hans handlinger.
Andre personer i evangeliet fik samme oplevelse af, at Guds Ånd blæser hvorhen den vil. Den rige pengepuger Zakæus lyttede til Jesus og besluttede sig for at hjælpe de fattige med sin formue. Disciplen Thomas havde gennem lang tid fulgt Jesus, men efter Jesu død kunne Thomas ikke tro på Jesu opstandelse. Vendepunktet kom, da Thomas fik lov til at mærke den opstandnes sår fra mishandlingen på korset.
Fra kristendommens grundlæggelse har der været mennesker med manglende evner til at forstå det religiøse sprog. Det med Helligånden sagde dem ikke rigtig noget. Men pointen er, at de lyttede til Jesu ord, og så virkede Ånden i dem alligevel. Den virkede i deres handlinger. Sådan kan det stadig være for os, der lytter til Jesu ord.

Lars P