Søndagshilsen 4.s.e. Påske

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Jesus gør Guds vilje

Jesus sagde:

»Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham.

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 8 vers 28-32

Den ophøjede nyder respekt. Vi kender ham.

Når idrætsudøveren får guldmedaljen hængt om halsen, er det som regel kulminationen på mange års drøm og træning. Medaljen giver anerkendelse og berømmelse. Ophøjelsen til medaljeskamlens øverste trin viser omverdenen, at hun eller han har det i sig.

Det ligger i idrætskampens natur, at kun de få opnår medaljens berømmelse. Men der er andre måder af blive ophøjet på. Forfremmelse, kontant udbetaling eller mange følgere i medierne f.eks. ”Så ved de, hvem jeg er”, kan den ophøjede tænke.

Det var de samme ord Jesus brugte. Han kaldte sig selv for Menneskesønnen: Når I får ophøjet Menneskesønnen, så vil I vide, hvad jeg indeholder og står for. I vil vide, at jeg gør Guds vilje, sagde Jesus. Tilhørerne kendte ham allerede fra hans gerninger, men de kunne ikke forstå, hvad han mente med ophøjet. Ikke før den afgørende påske. Da så og hørte de, at Jesus ikke blev ophøjet på en medaljeskammel eller med mange likes i Facebook. Jesus blev ophøjet på et kors. Hans ophøjelse var at dele vilkår med dem, der er alt andet end ophøjede. De fordømte, de lidende, de sørgende og de bange.

Når I får mig ophøjet, vil I vide, hvem jeg er, havde Jesus sagt. Ja, vi ved, at Jesus er ham, der følger os helt derud, hvor vi ikke kan følge hinanden. Vi ved at Gud ikke har forladt os, selv når det hele brænder på. Vi ved det fra hans Søns ”ophøjelse”.

Lars P