Søndagshilsen 1.s.e. Påske

1. søndag efter påske

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

i en tid hvor vi ikke må se hinanden.

Jesus og Simon Peter

” Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes’ søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: » Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«

Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 21 vers 15-19

Svigte-Peter var god nok.

Simon Peter er en af mine helte. Fra portrætter i kunsten husker jeg ham som en stor, stærk og følsom mand. I Bibelen har jeg lært Peter at kende som en handlingens mand. Peter snakker ikke så meget. Han handler.

Peter havde lovet at stå last og brast med Jesus, og da soldaterne kommer snigende i den mørke aften for at tage Jesus til fange, trækker Peter et sværd for at forsvare Jesus. I første hug ødelægger Peter en af fjendernes øre, hvorefter Jesus stopper Peter: Stik dit sværd i skeden. Jesus kæmper ikke selv, men helbreder den sårende.

Oplevelsen slår den store fisker ud af kurs. Senere på natten, da Peter bliver genkendt, afviser han totalt at kende noget til Jesus. Inden hanens galen varsler morgen, har Peter 3 gange benægtet sit tilhørsforhold til Jesusbevægelsen. Min helt har svigtet sin tro og hengivenhed over for Jesus.

Johannesevangeliet har to afslutninger. I den første afslutning berettes der om, hvordan Maria Magdalene, Johannes og netop Peter påskemorgen finder Jesu grav forladt. En uge senere viser Jesus sig for alle de skræmte disciple. I anden og sidste evangelieafslutning har Peter tilsyneladende genoptaget sit fiskerierhverv. Det med Jesus gik jo ikke. Men så, der ved søens bred møder Jesus atter Peter. Holder du af mig? spørger Jesus, hvortil Peter svarer: Det ved du jo. Og i en gradvis udvisken af de tre fornægtelser langfredagsmorgen får Peter lejlighed til at gentage sin hengivenhed 3 gange. På samme måde svarer Jesus 3 gange med noget, der i vores sprog kunne hedde: Pas på min kirke!

Peter får ikke blot Jesu totale tilgivelse af sit svigt. Han får også en vigtig – den vigtigste rolle i kirken. Og Peter påtager sig opgaven. Udslaget kom, da Peter erkendte og troede på Jesu totale tilgivelse af det fatale svigt.

Med Jesu korsfæstelse så det ud , som om alting var styrtet i grus. Men netop der kastede Peter al sin Gudstro og handlekraft ind i at udbrede troen, håbet og kærligheden.

Simon Peter er min helt og Jesus Kristus er min Herre.

God søndag.

Lars P

Se den her som PDF fil 1. søndag efter påske