Menighedsrådsvalg 2020

Kom til valgforsamling i Pedersborg sognegård den 15/9 kl 19.00

Kandidater præsenteres og du kan stemme hvis du er medlem af folkekirken og bor i Pedersborg sogn eller har løst sognebånd med stemmeret til Pedersborg sogn.

Dagsorden til brug på valgforsamlingen

 1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.