Menighedsrådene

Se sogn.dk/pedersborg eller sogn.dk/bromme

mr-lov2013
Samarbejdsaftale om Cafe InTro
Samarbejde om forskellige funktioner Provstiet 

De nye menighedsråd fra 27/11-2016

PEDERSBORG fra venstre: David Teute Nørgaard, Gro Holme, Lars Poulsen (Præst), Henriette Hansen, Morten Hansen, Jørgen Erik Larsen, Ulrik Vestergaard, Flemming Hald (udtrådt pr 29/1-2019). Viggo indtrådt samme dato.
Stedfortrædere: Viggo Jørgensen, Poul Laursen, Martha Sløk, Birgit Casandra Nørgaard, Elsebet Nielsen.

Bromme: Povl Erik Olsen, Erik Bjørn Nielsen, Inger Lise Niemann, Torben Funck og Lars Rugaard.  Stedfortrædere: Inger Hansen, Jette Hvidtfeldt

Konstituering Pedersborg menighedsråd 2019-2020:
formand: Morten
næstformand og underskriftsberettiget: Ulrik
kontaktperson: Henriette
sekretær: David
kasserer/regnskabsfører: Gro /Pia Ankersen
kirkeværge: Jørgen Erik
bygningskyndig: Ulrik
Det stående udvalg (Kirkegårdsudvalg):  Gro (formand), Ulrik, David
Valgbestyrelse: Jørgen Erik (formand), Henriette, Morten
Musikudvalg: Solveig Bjergkvist, Jørgen Erik, Else Janum, Martha.
  

Konstituering for Bromme menighedsråd 2019-2020:
formand: Lars Rugaard
næstformand: Povl Erik Olsen
kontaktperson: Lars Rugard
sekretær: Torben Funck
kasserer og underskriftsberettiget: Inger-Lise Niemann

kirkeværge: Torben Funck
kirkegårdsudvalg: Erik Bjørn Nielsen, Povl Erik Olsen
bygningskyndig: Povl Erik Olsen

valgudvalg: udsat til senere

Fælles Præstegårdsudvalg: Ulrik Vestergaard (P), David Teute Nørgaard (P), Povl Erik Olsen (B) Lars Rugaard (B), Bjørn Nielsen (B).

Repræsentanter i Cafe inTro’s bestyrelse: Jørgen Erik Larsen, Ulla Sørensen, Rie Andersen, Gro Holme, Dorethe Olsen.