Menighedsrådene

Se sogn.dk/pedersborg eller sogn.dk/bromme

mr-lov2013
Samarbejdsaftale om Cafe InTro
Samarbejde om forskellige funktioner Provstiet 

De nye menighedsråd fra 30/11-2020

PEDERSBORG
Henriette Hansen, Morten Vibe Hansen, Jørgen Erik Larsen, Ulrik Vestergaard, Rasmus Axelsen, Poul Jegbjerg, Kirsten Tranholm.

Stedfortrædere: Michael Fuglsang, Laura F. Hansen, Gro Holme

BROMME
Jette Hvidtfeldt, Inger Lise Niemann, Torben Funck, Sabina L. H. Andersson, Mark Matthiesen.
Stedfortrædere: Inger Hansen, Lars Rugaard


Konstituering Pedersborg menighedsråd 2022-2023:
formand: Morten
næstformand: Rasmus
underskriftsberettiget: Rasmus

kontaktperson: Morten
sekretær: Rasmus
kasserer: Kirsten
regnskabsfører: Pia Ankersen

kirkeværge: Jørgen-Erik
bygningskyndig: Ulrik
Det stående udvalg (Kirkegårdsudvalg):
Rasmus, Ulrik, Poul (formand)
Valgbestyrelse: Jørgen-Erik (formand), Henriette, Morten.
Musikudvalg: Solveig Bjergkvist, Jørgen-Erik, Else Janum, Martha, Kirsten
  

Konstituering Bromme menighedsråd 2022-2023:
formand: Jette
næstformand:  
kontaktperson: Sabina
sekretær: Torben
kasserer: Inger Lise

kirkeværge: Torben
underskriftsberettiget: Torben
Det stående udvalg (Kirkegårdsudvalget) består af hele menighedsrådet.
bygningskyndig: Mark

valgudvalg: Torben, Inger Lise, Jette

Fælles Præstegårdsudvalg: Ulrik Vestergaard (P), Rasmus Axelsen (formand) (P), Kirsten Tranholm (P), Mark Matthiesen (B), Sabina L. H. Andersson (B), Jette Hvidtfeldt (B)

Repræsentanter i Cafe inTro’s bestyrelse: Poul Jegbjerg, Freddy Fuglsang, Esther Krejberg, Gro Holme, Dorethe Olsen