Gudstjenesten??

Hvad med gudstjenesten?
Menighedsmøde om vores fælles gudstjeneste 20. oktober

Skal gudstjenesten være ens i alle landets kirker, eller skal der være forskelle? Menighedsrådene er blevet bedt om at besvare en række uddybende spørgsmål. Rådene i Pedersborg og Bromme vil gerne kende menighedens holdning.
Derfor indbydes alle med interesse for gudstjenesten til dette møde, hvor vi især vil tale om alt det, der allerede er frihed til at beslutte lokalt: Salmevalg, medvirken af frivillige, placering af dåb, tilrettelæggelse af nadver og meget andet.

Sognegården kl 19:00 – 21:00 inklusive et lille traktement.

Klik her for at se de 3 modeller

Autorisation og frihed forkortet Nadveren kort fortalt Gudstjeneste pixi udgave Dåben kort fortalt