Velkommen til kirkerne i Bromme og Pedersborg


månedens annonce jan2023
gudstjeneste i bromme kirke søndag kl 9.00
Pedersborg kl 10.30

Babysalmesang tirsdage kl 10.00 i pedersborg kirke
Sangcafe 2. februar
kl 10.00 i sognegården i Pedersborg.
Kaffe med rundstykker koster 20 kr.

Konfirmationer 2023

Interesserede kan kontakte pedersborg.sogn@KM.DK for information om indskrivning og aftale om konfirmation.
Den enkelte familie kan vælge konfirmation i Pedersborg Kirke St. Bededag fredag den 5. maj 2023 eller søndag den 7. maj 2023.

I starten af året 2023 afholdes et forældremøde, hvor behov for antal konfirmationsgudstjenester diskuteres og mulige tidspunkter fastlægges. Erfaringsmæssigt er der mange der vælger St. Bededag, hvorfor prioritering af ønsker er nødvendig. Ved mødet afleverer familien sine ønsker og vil typisk før vinterferien få sit konfirmationstidspunkt at vide.

Tilmelding kan enten foretages ved henvendelse til præsten eller elektronisk på https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation
Tilmelding underskrives af begge indehavere af forældremyndighed.

Tjek øvrige nyheder på Facebook   eller i FB gruppen 

eller på sogn.dk Pedersborg  eller Bromme

Har du set kirken indefra?
Klik her på google maps!

Pedersborg kirke indefra

 Folder om Pedersborg kirke – for de historieinteresserede –
Klik her Pedersborg kirke folder A4 2022