Velkommen til kirkerne i Bromme og Pedersborg

Gudstjenester søndag
Bromme kirke kl 9.00
Pedersborg kl 10.30
med konstitueret sognepræst Susanne Rousing, der har lovet at varetage embedet indtil vi får ansat en ny præst.

Den 29. maj 2022 sagde vi farvel og tak til vores fantastiske præstepar Annie og Lars Poulsen

Sangcafe første torsdag i september
kl 10.00 i sognegården i Pedersborg.
Kaffe med rundstykker koster 20 kr

Se månedens annonce Juni 2022

Konfirmationer 2023

Efter sommerferien bliver 8. klasse fra Pedersborg Skole inviteret til en indskrivningsgudstjeneste 4/9 kl 10.30 i Pedersborg Kirke. Vi håber at se alle konfirmander og deres forældre. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og saft i sognegården og der orienteres om undervisningen.

Andre interesserede kan kontakte pedersborg.sogn@KM.DK for information om indskrivning og aftale om konfirmation.
Den enkelte familie kan vælge konfirmation i Pedersborg Kirke St. Bededag fredag den 5. maj 2023 eller søndag den 7. maj 2023.

I starten af året 2023 afholdes et forældremøde hvor behov for antal konfirmationsgudstjenester diskuteres og mulige tidspunkter fastlægges. Erfaringsmæssigt er der mange der vælger Bededag, hvorfor prioritering af ønsker er nødvendig. Ved mødet afleverer familien sine ønsker og vil typisk før vinterferien få sit konfirmationstidspunkt at vide.

Tilmelding kan enten foretages ved ovennævnte indskrivningsgudstjeneste eller elektronisk på https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation
Tilmelding underskrives af begge indehavere af forældremyndighed.

Tjek øvrige nyheder på Facebook   eller i FB gruppen 

eller på sogn.dk Pedersborg  eller Bromme

Har du set kirken indefra?
Klik her på google maps!

Pedersborg kirke indefra

 Folder om Pedersborg kirke – for de historieinteresserede –
Klik her Pedersborg kirke folder A4 2022