FIND VORES NYE UNGDOMSPRÆST


Folkekirken i Sorø skal have ny ungdomspræst. Præsten skal samtidig være 50% sognepræst i Pedersborg og Bromme pastorat.

Ansøgningsrunden er slut!

Fantastisk stilling med frihed til at bruge halvdelen af arbejdstiden på at være præst for 15-25 årige.

Vi forestiller os, at

– du har baggrund i kirkeligt børne- og ungdomsarbejde

– du har erfaring med at forkynde den kristne tro i en form, som giver mening for 15-25 årige

– du er innovativ og initiativrig med evne til at arbejde selvstændigt

Det kirkelige ungdomsarbejde i Sorø kommune er under opbygning. Med udgangspunkt i ansættelsen i Pedersborg-Bromme pastorat skal ungdomspræsten lave opsøgende arbejde i kommunens ungdomsmiljøer: Folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, klubber, samlingssteder, kollegier og byfester. Derudover stiller menighedsrådene faciliteter og økonomi til rådighed for at samle unge, der ønsker at engagere sig mere vedvarende i kirken og eventuelt skabe nye tiltag i samarbejde med ungdomspræsten. Det giver sig selv, at præsten i denne stilling både må have let ved at skabe kontakter, kunne færdes hjemmevant på de sociale medier og være villig til praktisk arbejde.

Arbejdets karakter af pionerindsats taget i betragtning egner stillingen sig ikke som livstidsstilling, men et ansættelsesforløb på omkring 5 år vil utvivlsomt give den rigtige præst meget stor arbejdsglæde og mulighed for at sætte et væsentligt spor.

SOGNEPRÆST
Arbejdsopgaverne i pastoratet deles med kirkebogsførende sognepræst, der samtidig er provst. Konfirmander undervises primært af ungdomspræsten, som derfor kun er forpligtet på en lille andel af kirkelige handlinger. Der udfærdiges regulativ for stillingen. Menigheden lægger vægt på en ligefrem og velforberedt forkyndelse, hvor præstens egen tro kan mærkes.

OM PEDERSBORG-BROMME
Pedersborg-Bromme pastorat udgøres af landsognet Bromme med 370 indbyggere og Pedersborg sogn, der med sine 3.041 indbyggere er vokset sammen med Sorø by. Der afholdes gudstjenester i begge middelalderkirker hver søndag. Kirkegangen de to steder afspejler sognenes forskellige størrelse, men i begge kirker mærkes gudstjenestedeltagernes medleven. I Pedersborg kirke præsenteres salmer og gudstjenestevejledning på skærme, der også kan anvendes til billedbrug. Forbilledligt samarbejde mellem alle personalegrupper ved de to kirker og gode kollegiale relationer mellem kommunens præster. Kontor i Pedersborg Sognegård.

De kirkelige retninger har aldrig markeret sig i sognene, men der er en del sognebåndsløsere, som værdsætter stedets prioritering af medlemsinddragelse. Stor folkelig opbakning til kirkelige handlinger, børne- og ungdomskor, babysalmesang, menighedsmøder, rejser, sangcafé og pastoratets ydre missionsprojekt. Fælles sognegård og enighed mellem rådene om at vægte en grøn praksis. Et godt samarbejde med Pedersborg skole har blandt andet ført til permanent adoption af børnehaveklasser. Mange frivillige er organiseret i selvstyrende grupper.

De to sogne er dybt involverede i den frivilligt drevne diakonale cafe inTro i Sorø. Konceptet er en moderne økologisk café med daglig morgensang. Caféen samler mennesker på tværs af de skel, der tit adskiller befolkningsgrupper.