Gudstjenesten??

Posted

Hvad med gudstjenesten? Menighedsmøde om vores fælles gudstjeneste 20. oktober Skal gudstjenesten være ens i alle landets kirker, eller skal der være forskelle? Menighedsrådene er blevet bedt om at besvare en række uddybende spørgsmål. Rådene i Pedersborg og Bromme vil gerne kende menighedens holdning. Derfor indbydes alle med interesse for gudstjenesten til dette møde, hvor […]

valgforsamling

Posted

Ved valgforsamlingen i Pedersborg 15/9 valgte de fremmødte 23 kirkegængere følgende til det nye menighedsråd: Genvalg til: Henriette Hansen, Ulrik Vestergaard, Jørgen-Erik Larsen og Morten Vibe Hansen. Nye i menighedsrådet bliver Kirsten Tranholm, Rasmus Axelsen og Poul Jegbjerg.Stedfortrædere: Michael Fuglsang, Laura Hansen, Gro Holme, og Bent Jespersen Bromme Menighedsråd:På en valgforsamling den 15. september 2020 blev […]

Velkomstgudstjeneste

Posted

På søndag, d. 6. september, har vi velkomstgudstjeneste for konfirmanderne og deres forældre i Pedersborg Kirke kl. 10.30. Det bliver med en anden liturgi end vanligt og uden fælles salmesang. For dem der ønsker at deltage i en almindelig højmesse henvises til nabokirkerne eller gudstjenesten i Bromme Kirke kl. 9.00.

Menighedsrådsvalg 2020

Posted

Kom til valgforsamling i Pedersborg sognegård den 15/9 kl 19.00 Kandidater præsenteres og du kan stemme hvis du er medlem af folkekirken og bor i Pedersborg sogn eller har løst sognebånd med stemmeret til Pedersborg sogn. Dagsorden til brug på valgforsamlingen Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen. Valg af dirigent. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, […]

Gravermedhjælper søges

Posted

Stillingen som gravermedhjælper ved Pedersborg kirke er ledig og ønskes besat pr 1/10-2020. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Gravermedhjælperen skal varetage følgende opgaver: Deltage på lige fod med graveren i kirkens, kapellets og kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m, samt vedligeholdelse af arealerne omkring sognegården. Udføre kirketjeneste ved kirkelige handlinger i weekender, ved […]

Søndagshilsen 8.s.e.trinitatis

Posted

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker Jesus havde myndighed ”Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.” Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 7 vers 28-29 Jesus har myndighed Vores tillid til myndighederne bygger på, at […]

Søndagshilsen 7.s.e. Trinitatis

Posted

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker Det hviskes i jeres øre Jesus sagde: Der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, […]

Søndagshilsen 6.s.e. Trinitatis

Posted

6. søndag efter trinitatis (Trinitatistiden følger efter de store kirkeårsfester jul, påske og pinse. I trinitatistiden er der især fokus på Jesu undervisning) Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker Han havde alt. Han havde for meget. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få […]

Søndagshilsen 5.s.e trinitatis

Posted

Søndagshilsen 5.s.e trinitatis fra Pedersborg og Bromme kirker Disciplen som havde svært ved at sige: Ske din vilje! Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje […]

Søndagshilsen 2.s.e. Trinitatis

Posted

Anden søndag efter trinitatis  (Trinitatistiden følger efter de store kirkeårsfester jul, påske og pinse. I trinitatistiden er der især fokus på Jesu undervisning) Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker Den er vist for langt ude ”Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og […]