Aktiviteter

Babysalmesang tirsdage kl 10.00

Alle babyer i alderen fra ca. 3 til 10 måneder er velkomne til babysalmesang i Pedersborg Kirke. Holdet ledes af organist Solveig Bjergkvist som tager imod tilmeldinger på tlf eller sms til 30 22 94 53 eller mail til solveig@bjergkvist.dk.

Formålet med babysalmesang er:
– At stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt som aktiv musikudøvelse giver mulighed for.
– At knytte glade og varme oplevelser til salmer og til kirkerummet for både børn og voksne.
– At stimulere barnets udvikling gennem musikalsk aktivitet.

 BØRNEKOR – PIGEKOR – UNGDOMSKOR

kor julekoncert

Kirkens 3 kor tæller en masse sangglade børn og unge, der bl.a. afholder jule- og forårskoncert i kirken under ledelse af organist Solveig Bjergkvist.
Sæsonen for Pedersborg kirkes kor starter i slutningen af august og der er mulighed for at være med i et sjovt og spændende liv med musikken, både for de, der har prøvet det før, og de, der har lyst til at prøve noget nyt. Kirkekorene optager sangglade børn og unge fra 8 år og opefter og det ledes af organist Solveig Bjergkvist. Kormedlemmerne inddeles efter alder og erfaring, så der er god mulighed for at finde et niveau, som passer til børn og unge i alderen fra 8 til 22 år.

Pedersborg Kirkes Kor samarbejder med ungdomskoret ved Sorø Klosterkirke. Interesserede børn og forældre er velkomne til at kontakte korleder Solveig på tlf. 3022 9453.

Vi støtter Skolebyggeri i Centralafrika.

At åbne skoler er et stort arbejde, ikke mindst i et land, hvor uddannelse, infrastruktur og økonomi er en mangelvare. Heldigvis starter vi ikke på helt bar bund, da de nye skoler bliver del af det eksisterende skolearbejde under Den Evangelisk Lutherske Kirke i Centralafrika. Skolerne her klarer sig over gennemsnittet for landet, blandt andet båret frem af stærkt fokus på uddannelse af lærere og skoleledere.

Bidrag til vores missionsprojekt kan gives som kollekt ved gudstjenesterne.
Se mere på https://missionafrika.dk/nye-skoler-godt-i-gang-i-centralafrika/ 

op-ad.bak1

Til alle søndagsgudstjenester og særgudstjenester samt koncerter og sogneaftener er der altid en frivillig chauffør klar til køre med kirkebakkebilen fra parkeringspladsen ved sognegården.
Til de kirkelige handlinger, vielser og begravelser, skal man huske at bestille bilen hos sognepræsten.
Da der er mange der gerne vil benytte sig af tilbuddet, vil vi henstille til at man kommer i god tid, ca.15-20 minutter før gudstjenesten, så alle kan nå at blive kørt op til gudstjenestens start.

bibel4aar

På fredag er det 4 år siden, dit barn blev døbt i Pedersborg eller Bromme kirke.
I den anledning vil vi fra kirken gerne komme forbi på selve dagen og forære en billedbibel til dit barn”.
Sådan har det telefonisk lydt i mere end 16 år, når der er blevet aftalt besøg for at aflevere en billedbibel til et 4-års barn. I december 2005 påbegyndtes uddelingen af billedbibler på børnenes 4-års dåbsdag. Der er i alt udleveret godt 500 billedbibler.
Besøgene har omfattet børn, som er døbt i de to kirker og er bosiddende i postnummerområdet 4180. Besøgene har så vidt muligt fundet sted på selve dagen for at erindre om og markere dåbsdagen. Vi tror, at barnet netop i 4 års alderen er bevidst om at få sin hel egen bog.

Sangcafe

SANGCAFE

Den første torsdag i måneden samles en stor flok sangglade mennesker i sognegården kl. 10.00. Udgangspunktet er fællessangen. Hver gang er sangene valgt ud fra et bestemt tema. Det kan f.eks. være sange som knytter sig til kærlighed, historien eller en bestemt digter. Det er altid muligt at komme med forslag og idéer til sangcaféen. Det er nemlig deltagerne selv, som på denne måde er med til at præge formiddagene. Forslag til emner kan sendes til organist Solveig Bjergkvist.
Sangcaféen indledes med morgensang og formiddagskaffe og herefter bruser fællessangen. Alle er hjertelig velkomne til at deltage. Kaffen koster 20 kr.

øko kaffe

Har du prøvet Kirkekaffen? Stedet hvor du får svar på dine spørgsmål om gudstjenestens salmer og ord eller blot lige vil summe lidt over dagens eller ugens begivenheder. Vi ses i sognegården efter 10.30 gudstjenesten i Pedersborg kirke.

fkn2016 Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling har ikke længere indsamlingscentral i Pedersborg. Hvis du ønsker at deltage kan du henvende dig til Per Højland i Sorø.

menneskesøn

Bogklub – Pedersborg kirkes bogsalg
Udvalget af bøger er med tiden vokset og varieret. Der er både børne- og voksenbøger. Voksenlitteraturdelen,

som indeholder både romaner, noveller, filosofi og prosa, er endda blevet udvidet på forespørgsel.
I bogsalget kan også findes mange gaveidéer så som børnebibler, billedbøger, digtsamlinger, klistermærkebøger, gulvpuslespil, plakater og musik-cd’er. Priserne er desuden meget rimelige – fra 20 kr. og opefter.
Bogsalget er åbent når der er aktiviteter i sognegården. Kontakt Henriette på 7384@sogn.dk hvis du spørgsmål.

tastatur

ITV gruppe – Styrer powerpoint afviklingen af salmer og kamera ved gudstjenesterne i Pedersborg kirke. Gruppen kan altid bruge et par stykker mere som er fortrolig med vores gudstjeneste til at hjælpe med afviklingen. Kontakt Morten Vibe Hansen, mail 7384@sogn.dk. 

cropped-bornenes.jpg


Børne- og Familiegudstjenester – en gruppe af unge familier planlægger sammen med præsten den næste familiegudstjeneste.

Minikonfirmand undervisning. Kontakt præsten.