Afskedsreception

Afskedsgudstjeneste og reception for vores præstepar Annie og Lars Poulsen.

Den 29. maj siger vi farvel til vores præst gennem 29 år. Vi håber rigtig mange vil være med til at gøre dagen festlig. Annie og Lars har været yderst foretagsomme og taget initiativ til rigtig mange aktiviteter. De har sammen medvirket til at Bromme og Pedersborg kirkers menigheder har fået en masse gode oplevelser. De har sammen gjort folkekirken vedkommende på hverdagssprog, med moderne salmer og megen hjertevarme med plads til alle. Vi siger tak for de mange ”håndtag” de har etableret og dermed givet plads til mange frivillige: Kirkebakkebil, Sogneaftner, Kirkekaffe, Skt. Hans, Sangcafe, Netværket, Bibler til 4-årige, Cafe InTro bussen og Cafe InTro cafeen.

29/5: Højmesser i Bromme kl 9.00 og Pedersborg kl 10.30. Reception i sognegården kl 12.00