Menighedsrådsvalg 2016
Er din kirke som du ønsker den skal være?

13 september kl 19.00 afholdtes orienteringsmøder for både Bromme og Pedersborg kirker og der blev lavet en kandidatliste for både Pedersborg og Bromme menighedsråd. Tak til de mange fremmødte. Se mere om valgproceduren her

Der blev kun indleveret 1 kandidatliste til hvert sogn og derfor aflyses valget den 8/11.
Følgende er valgt til Pedersborg menighedsråd med 4 nye nævnt først: Gro Holme, Henriette Hansen, Jørgen Erik Larsen, David Teute Nørgaard, Flemming Hald, Ulrik Vestergaard, Morten Hansen. Der afholdes konstituerende møde den 23/11.

I Bromme menighedsråd fortsætter alle: Lars Rugaard, PovI Erik Olsen, Torben Funck, Bjørn Nielsen og Inger-Lise Niemann.
September 2016
Ønsker du nyhedsbrev tilsendt så skriv til Helle på hho@km.dk.
bottom-logo

Bromme sogn

Pedersborg sogn

Se alle gudstjenester på sogn.dk eller download KIRKEKALENDER appen til din smartphone.

facebook Facebook business